Baza danych klientów

Jak dotrzeć do osób decyzyjnych (imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon)?

Które kanały sprzedaży należy wybrać?

Którzy dystrybutorzy są najważniejsi do współpracy?

Listę potencjalnych partnerów

Identyfikacja możliwych kanałów sprzedaży na rynkach zagranicznych

Segmentacja potencjalnych partnerów według

geografii sprzedaży
wielkości
ceny i asortymentu

Tworzenie listy firm z każdego kanału sprzedaży

Kontakty osób decyzyjnych

imię i nazwisko
telefon
e-mail
stanowisko

Wartość

Wiesz, z kim rozmawiać o współpracy

Zapoznaje się Państwo z każdym kanałem sprzedaży i będzie mogło wybrać te, które są najbardziej opłacalne

Określenie, jak ważny jest potencjalny partner i jakie ma możliwości    Dziękuję

    Skontaktujemy się z Tobą wkrótce!